Най-добрият показател за успех са доверието на клиентите, доказаните експертиза и професионализъм и силният екип, които вече три години са в основата на успешното и възходящо развитие на Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“. Стартирал официално преди близо три години, съвместният проект между адвокатите Георги Георгиев и Христо Ничев събира в себе си десетилетен опит в различни сфери на правото и желание за развитие и за предоставяне на най-качественото и отговарящо на съвременните потребности юридическо обслужване.

Основателите на Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ са работили в едни от най-големите корпоративни структури в България, благодарение на което придобиват тясна специализация в редица правни отрасли. По-малко от три години след официалното начало на съвместната дейност на двамата адвокати, в условията на силно конкурентен пазар и предизвикателства пред бизнеса, екипът на Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ успя да докаже своя професионализъм и да се утвърди като желан партньор. Към днешна дата бизнес партньорите и клиентите на дружеството продължават да се увеличават, расте и екипът, който се грижи за предоставянето на най-подходящите правни и бизнес решения.

Портфолиото на адвокатската кантора също се разширява в стремежа да бъдат обхванати всички актуални европейски регулации и законодателни промени с действие на територията на Република България. Дейността на кантората обхваща широк спектър от правни отрасли, като клиентите им са водещи финансови институции, дружества, осъществяващи небанкови финансови услуги, колекторски и лизингови компании, общини, държавни институции, строителни компании и физически лица. Адвокатската кантора подпомага и редица юридически лица с нестопанска цел, включително спортни сдружения, извършващи дейност в обществена полза, благотворителни организации и др.

„Докато до скоро голяма част от нашата правна работа с клиентите – финансови институции, беше посветена на въпросите, свързани с предоставянето на кредити, както и на сделките с недвижими имоти и всички свързани и произтичащи от тях отношения, в последните няколко месеца прави впечатление, че кредитополучателите – физически и юридически лица, все по-трудно се справят с погасяването на задълженията си и фокусът ни като адвокати се измества към иницииране на изпълнителни производства за принудителното събиране на вземанията, което се надяваме да не се превърне в тенденция, но ако това се случи, ние сме готови да посрещнем и това предизвикателство“, споделят адвокатите Ничев и Георгиев. Двамата съдружници имат значителен опит в сферата на изпълнителното производство и производството по несъстоятелност.

“Основната ни цел е да предоставяме качествено правно обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на всеки един наш клиент.
Мисията ни е да помагаме на бизнеса да взема правилните решения и по този начин да постига целите си. Ние се ръководим от най-добрия интерес на клиента, анализирайки в дълбочина всеки конкретен случай. Според нас за максимална защита на интересите на едно търговско дружество е важно неговият адвокат да има цялостен поглед върху бизнеса му. Ето защо, на своите корпоративни клиенти предлагаме и пълно абонаментно правно обслужване, което включва пакет от услуги. Именно по този начин, от една страна,клиентът ще се чувства спокоен, че може да се обърне към своя адвокат по всяко време по всеки един въпрос, а от друга страна, адвокатът ще е сигурен, че ще даде най-добрия съвет”, допълват управляващите съдружници Христо Ничев и Георги Георгиев.

Източник: https://www.investor.bg/a/526-pravosadie/372607-advokatska-kantora-nichev-i-georgiev-dovereniyat-partnyor-na-biznesa-v-predostavyaneto-na-yuridicheski-uslugi

Leave a comment