гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Преглед на промените в   Търговския закон от м. август 2023г.
Преглед на промените в Търговския закон от м. август 2023г.

В „Държавен вестник“, бр. 66 от 01.08.2023 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Търговския закон, приет от 49-ото Народно събрание. Основополагащо е създаването на шеста правноорганизационна форма, а именно дружество с променлив капитал (ДПК).  Можете прочетете повече за ДПК в статията ни:…

Регистриране на дружество с променлив капитал – какво представлява ДПК, предимства и особености
Регистриране на дружество с променлив капитал – какво представлява ДПК, предимства и особености

На 20 юли 2023 г. Народното събрание прие на второ четене изменение в Търговския закон, което предвижда създаване на нова правноорганизационна форма, различна от познатите до момента (ООД, АД, СД, КД, КДА), а именно дружество с променлив капитал (ДПК). Какво представлява ДПК? ДПК съчетава в…

ВКС с основополагащо решение за дружественото право
ВКС с основополагащо решение за дружественото право

На 31.05.2023 г. ОСГТК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 1/2020 г. по Тълкувателно дело 1/2020 г. по въпроси, пряко свързани с дейността на дружествата с ограничена отговорност (ООД) и регистрацията на търговците. По тълкувателното дело бяха поставени 8 въпроса, за които бе установена противоречива…

Виж всички

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС