гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

ОСИГУРЯВАМЕ ГРИЖА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ ВИ

Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ предоставя комплексно правно обслужване на физически и юридически лица в разнообразни области на правото, включващо устни и писмени консултации и становища, изготвяне на договори, искови молби, жалби, апликационни форми и други, представителство пред административни и съдебни органи, както и участие при водене на преговори по всякакви въпроси.

Според нас, за максимална защита на интересите на един клиент е важно неговият адвокат да има цялостен поглед върху бизнеса му. Ето защо, на своите корпоративни клиенти предлагаме и пълно абонаментно правно обслужване, което включва пакет от услуги. Именно по този начин, от една страна, клиентът ще се чувства спокоен, че може да се обърне към своя адвокат по всяко време по всеки един въпрос, а от друга страна, адвокатът ще е сигурен, че ще даде най-добрия съвет.