На 07.07.2021 г. се навършва една година от създаването на Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“

За този период  учредителите на кантората адвокат Христо Ничев и адвокат Георги Георгиев успяха не само да оправдаят очакванията на своите клиенти, но и да спечелят доверието на редица нови клиенти, чиито права и законни интереси бяха защитавани в съда.

„Ничев и Георгиев“ е адвокатска кантора, основана в гр. София, чиято основна цел е да предоставя качествено правно обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на всеки един свой клиент. Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ предоставя широк набор от юридически услуги от началния момент на разглеждане на всеки казус до неговото окончателно разрешаване и подпомага редица юридически лица с нестопанска цел, включително спортни сдружения, извършващи дейност в обществена полза, благотворителни организации и др., в знак на съпричастност към техните каузи, както и предоставя безплатна адвокатска помощ и съдействие на материално затруднени лица или лица с увреждания в съгласие със Закона за адвокатурата.

Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ предоставя комплексно правно обслужване на физически и юридически лица в разнообразни области на правото. Екипът се състои от професионалисти с над 10-годишен опит в сферата на гражданското и търговското право, изпълнителното производство, производството по несъстоятелност, обществените поръчки и процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела.

Повече информация за кантората на: https://ng-law.bg.

Адв. Христо Ничев и адв. Георги Георгиев благодарят на всички свои приятели, партньори и колеги, които ги подкрепиха и повярваха в тях през тази първа година от съвместната им дейност.

Източник: https://standartnews.com/biznes/advokatska-kantora-nichev-i-georgiev-stava-na-edna-godina-465779.html

Leave a comment