гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

Home

LATEST PUBLICATIONS

ВКС с ново тълкувателно решение: При цесия арбитражната клауза следва вземането
ВКС с ново тълкувателно решение: При цесия арбитражната клауза следва вземането

На 21.02.2024 г. Общо събрание на Търговска колегия на Върховен касационен съд се произнесе с  Тълкувателно решение № 1 от 2023 г. по следните два въпроса: 1.“Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и…

ВКС се произнесе: отказ от наследство на непълнолетен е недопустим
ВКС се произнесе: отказ от наследство на непълнолетен е недопустим

С Тълкувателно решение № 1/2021 г. от 23.01.2024 г. Общо събрание на Гражданска колегия на Върховен касационен съд се произнесе по следните дългоочаквани въпроси: „1. Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла…

Съдът на Европейския съюз (СЕС) отмени вечната полицейска регистрация в България
Съдът на Европейския съюз (СЕС) отмени вечната полицейска регистрация в България

Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по сезиране от Върховния административен съд. Съдебният състав е установил, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация. Повод за това е искането на осъден за лъжесвидетелстване да…

More

OUR PARTNERS

CONTACT US