гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

КОНТАКТИ

гр. София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 10, ет. 2, офис 5

office@ng-law.bg

Адвокат Христо Ничев
+359 89 2 60 27 77
e-mail: hrnitchev@ng-law.bg

Адвокат Георги Георгиев
+359 88 3 45 31 04
e-mail: ggeorgiev@ng-law.bg

Понеделник - Петък - 09:00 - 19:00
Събота - 09:00 - 14:00

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС