Адвокат

Адвокат Христо Ничев е член на Софийска адвокатска колегия, притежава магистърска степен „Право“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2006-2011 г.) и магистърска степен „Управление и контрол на обществените поръчки“ от Университета за национално и световно стопанство гр. София. Практикува и специализира в различни сфери на правото от 2007 г. По време на следването си в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ трупа практически опит като адвокатски сътрудник в юридическия отдел на чуждестранна холдингова структура (2007 – 2011 г.).

От 2012 г. работи като юрисконсулт в официалните вносители на марките Peugeot и BMW за България и дъщерната им лизингова компания (2012 – 2014 г.).

През Септември 2014 г. адв. Ничев е избран за Главен юрисконсулт на една от водещите на пазара лизингови компании – „БМ Лизинг“ ЕАД, където практикува и придобива ръководен опит до края на 2017 г.

От Октомври 2017 г. до момента Христо Ничев е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Адвокат Ничев е сътрудник към Комисията по правни въпроси през целия период на действие на 44-то обикновено Народно събрание (2017 – 2021 г.), и като такъв взема участие в изготвянето и приемането на множество законопреоекти и инкорпорирането на наднационални актове в законодателството на Република България, в това число е член на работната група изготвила и съгласувала последните мащабни промени в Гражданско процесуалния кодекс, приети през 2019 г.

Адвокат Ничев е включен като външен експерт в списъка към Агенцията по обществени поръчки и като такъв може да участва в комисии по провеждане на обществени поръчки и процедури по Закона за обществените поръчки. Притежава магистърска степен по специалност „Управление и контрол на обществените поръчки“ от Университета за национално и световно стопанство гр. София, защитавайки магистърската си теза на тема „Възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура“. Притежава задълбочени познания и дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки.

Сфери на компетентност: гражданско право и процес, търговско право, режим на кредитните и финансови институции, финансов лизинг, обществени поръчки, застрахователно право, административно право и процес.

Владее английски език.