Aдвокатски сътрудник

Адвокатски сътрудник Валерия Филева се присъединява  към екипа на кантората през юли 2022 г. Към настоящия момент е студент, пети курс на обучение, по специалност „Право“ в  Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Сфери на компетентност:  вещно право, търговско право, семейно право, наследствено право, трудово право, режим на кредитните и финансови институции, административно право и процес.

Владее испански и английски език.