гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Нашата кантора предлага следните услуги:

  • Управление на процеса по съдебно и извънсъдебно събиране на вземания;
  • Консултации при избор на най-добрия начин за събиране на вземания;
  • Изготвяне на писма и покани за плащане;
  • Образуване на заповедни производства;
  • Предявяване на установителни и осъдителни искове и защита по тях;
  • Образуване и водене на изпълнителни производства;
  • Проучвана на имущественото състояние на длъжника;
  • Посочване на начини за принудително удовлетворяване на вземането;

Консултации при покупка на имот на публична продан