гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

СТАТИИ И НОВИНИ

КС реши – не всички спорове за действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища

КС реши – не всички спорове за действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища

На 14 февруари 2023 г. Конституционният съд постанови Решение № 2, с което прие:  „Принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни…

Конституционният съд обяви за противоконституционни две разпоредби в ЗУТ – ограничават правото на собственост

Конституционният съд обяви за противоконституционни две разпоредби в ЗУТ – ограничават правото на собственост

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за които още преди приемането им бяха отправени множество предупреждения, че погазват правото на собственост. Нещо повече – те превръщат хората, които искат да строят в имота си, в заложници…

МРРБ предлага отпадане на „инженеринга“ в строителството с публични средства

МРРБ предлага отпадане на „инженеринга“ в строителството с публични средства

Πpoцeдypaтa „инжeнepинг“ дa ocтaнe caмo зa нaциoнaлни oбeĸти, oпpeдeлeни oт Hapoднaтa cъбpaниe ĸaтo yниĸaлни, ĸaĸтo и дa нe ce изпoлзвa пpи cтpoитeлcтвo, финaнcиpaнo c пyблични cpeдcтвa. Oĸoлo тeзи пpeдлoжeния ca ce oбeдинили Mиниcтepcтвoтo нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo и ĸaмapитe нa apxитeĸтитe и нa инжeнepитe,…

Относно приложението на абсолютната давност по ЗЗД

Относно приложението на абсолютната давност по ЗЗД

С Държавен вестник, бр. 102 от 01.12.2020 г. се приеха следните допълнения в Закона за задълженията и договорите: Създаде се нов чл. 112 със следното съдържание: Чл. 112. (1) С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й,…

Допустимо ли е съгласно ЗОП отстраняването на юридически лица поради установена родствена връзка между представляващите ги

Допустимо ли е съгласно ЗОП отстраняването на юридически лица поради установена родствена връзка между представляващите ги

С Решение № 414/19.04.2018 г., постановено по преписка № КЗК-232/234/2018 г. Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разясни интересен казус, касаещ приложението на разпоредбата на чл. 107, т. 4 от ЗОП, при наличие на свързаност, по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на…

Актуални изисквания към възложителите по ЗОП като задължени субекти по ЗМИП

Актуални изисквания към възложителите по ЗОП като задължени субекти по ЗМИП

Макар в областта на обществените поръчки календарната 2020 г. да започна приоритетно под знака на въвеждащата се Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ ЦАИС (ЕОП) и да беше силно повлияна от кризисното законодателство във връзка с въведеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020…