гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ЗА НАС

„Ничев и Георгиев“ е адвокатска кантора, основана в гр. София, чиято основна цел е да предоставя качествено правно обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на всеки един свой клиент.
Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ предоставя широк набор от юридически услуги от началния момент на разглеждане на всеки казус до неговото окончателно разрешаване.
Мисията ни е да помагаме на своите клиенти да взимат правилните решения и по този начин да постигат целите си. „Ничев и Георгиев" се ръководи от най-добрия интерес на клиента, анализирайки в дълбочина всеки конкретен случай.
Екипът на нашата кантора се състои от амбициозни професионалисти, с над 10-годишен опит в сферата на обществените поръчки, гражданското и търговското право, изпълнителното производство, производството по
несъстоятелност, процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела.
Работили сме в едни от най-големите корпоративни структури в България, благодарение на което сме придобили тясна специализация в съответните правни отрасли. Стремим се да отговорим на очакванията на клиентите си и да защитим по най-добрия начин техните права.

PRO BONO

Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ подпомага различни юридически лица с нестопанска цел, включително спортни сдружения, извършващи дейност в обществена полза, благотворителни организации и др., в знак на съпричастност към техните каузи.
Ние предоставяме безплатна адвокатска помощ и съдействие на материално затруднени лица или лица с увреждания в съгласие със Закона за адвокатурата.
Ако се нуждаете от квалифицирана правна консултация или защита пред съд, свържете се с нас чрез формата за контакт на сайта.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

НАШИЯТ ЕКИП